23 till 25 Aug 2019 Nu bokat: 20/21
13 till 15 Sep 2019 Nu bokat: 18/21
4 till 6 Oktober Nu bokat: 4/21
25 till 27 Oktober Nu bokat: 3/21
13 till 15 December Nu bokat: 2/21